Γεωργία Βαμβακερού, Αντιδήμαρχος Παιδείας

με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
  • Της παρακολούθησης και εποπτείας της εφαρμογής των πολιτικών του Δήμου που αφορούν στη Νέα Γενιά.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects