Σταύρος Γιακουμάκης, Αντιδήμαρχος Πρασίνου

με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Του Τμήματος Πρασίνου της της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κίνησης και Πρασίνου.
  • Της καθοδήγησης, εποπτείας και του συντονισμού των ενεργειών και δράσεων των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων κατασκευής και των εργασιών συντήρησης του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
  • Τον συντονισμό πρωτοβουλιών αναδάσωσης.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
  • Την αρμοδιότητα της εποπτείας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (βάσει της υπ΄αριθμ. 804/2024 αρ. πρωτ. 7881/13.03.2024 Απόφασης Δημάρχου).

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects