Στυλιανός Κουρουπάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Εκδηλώσεων

με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την ευθύνη και εποπτεία των δομών πολιτισμού του Δήμου Γλυφάδας πλην του Δημοτικού Ωδείου.
  • Τον συντονισμό και την εποπτεία των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Γλυφάδας.
  • Της εύρυθμης λειτουργίας όλων των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων και προγραμμάτων χειροτεχνίας, εκμάθησης, ενημέρωσης κλπ που προσφέρει ο Δήμος στους δημότες.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects