Ορέστης Τσάγκλας, Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Τεχνολογίας και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  • Του συντονισμού των δράσεων και των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  • Του εκσυγχρονισμού εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects