ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2023_62

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας σήμανσης Ρ-2 (STOP) σε...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2023_61

Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση της εγκατάστασης φωτεινής...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2023_59

Έγκριση του εκπονηθέντος Σχεδίου Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2023_58

Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με τη διαδικασία...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2023_57

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2023_56

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2023_55

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2023_54

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2023_53

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2023_53

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects