ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_16

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 283/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_13

Λήψη απόφασης αναφορικά με τη σύνταξη σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_12

Μετατόπιση περιπτέρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_11

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_8

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας σήμανσης Ρ-2 (STOP) σε...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_7

Έγκριση του εκπονηθέντος σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_5

Χρήσεις γης στο Ο.Τ. 45 περιοχής Τερψιθέας Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_3

Λήψη απόφασης αναγκαιότητας απαλλοτρίωσης ακινήτου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_2

Ονομασία ανωνύμου οδού που βρίσκεται στο Ο.Τ. 15

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_1

Συγκρότηση σε Σώμα και Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects