ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_5

Χρήσεις γης στο Ο.Τ. 45 περιοχής Τερψιθέας Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_3

Λήψη απόφασης αναγκαιότητας απαλλοτρίωσης ακινήτου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_2

Ονομασία ανωνύμου οδού που βρίσκεται στο Ο.Τ. 15

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2022_1

Συγκρότηση σε Σώμα και Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2021_35

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας σήμανσης Ρ-2 (STOP) σε...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2021_34

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2021_33

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2021_32

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2021_31

Λήψη  απόφασης, αναφορικά με τη  χορήγηση  ή  μη παράτασης  ωραρίου χρήσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2021_30

Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects