Διευθυντής

Διευθυντής Συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των...

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects