ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_35

Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_34

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_33

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_32

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_31

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_30

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_29

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χαρίκλεια Λαγουδάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_28

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Βινιεράτου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_27

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Βινιεράτου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_26

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Βινιεράτου

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects