6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (15.03.2023)

 Γλυφάδα, 10.3.2023 Aρ. Πρωτ: 8857

Αναβολή 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Γλυφάδα, 6.2.2023 Aρ. Πρωτ. 4682

5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (10.02.2023)

 Γλυφάδα, 6.2.2023 Aρ. Πρωτ: 4685

4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (07.02.2023)

Γλυφάδα, 3.2.2023 Aρ. Πρωτ: 4413

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (01.02.2023)

 Γλυφάδα, 27.1.2023 Aρ. Πρωτ: 3522

2η έκτακτη δια περιφοράς (18.1.2023)

Γλυφάδα, 18.1.2023 Aρ. Πρωτ. 2223

1η έκτακτη Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (11.1.2023)

 Γλυφάδα, 11.1.2023 Aρ. Πρωτ. 1181

16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.12.2022)

 Γλυφάδα, 23.12.2022 Aρ. Πρωτ: 40525

Ανακοίνωση για αναβολή 15ης συνεδρίασης ΔΣ

Γλυφάδα, 20.12.2022 Aρ. Πρωτ. 39936

15η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (22.12.2022)

Γλυφάδα, 16.12.2022 Aρ. Πρωτ: 39475

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects