10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (25.07.2022)

Γλυφάδα, 25.7.2022Aρ. Πρωτ. 22712 Αριθμός...

9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (20.07.2022)

 Γλυφάδα, 15/07/2022 Aρ. Πρωτ: 21694

8η ΔΣ ειδική (20.07.2022)

Γλυφάδα, 15/07/2022 Αρ.Πρωτ.21693  

7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (έκτακτη δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) (22.6.2022)

Γλυφάδα, 22.6.2022 Aρ. Πρωτ. 18525  

6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (18.05.2022)

Γλυφάδα, 13.5.2022Aρ. Πρωτ: 14129 Αριθμός...

5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου δια Περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) (17.05.2022)

Γλυφάδα, 13.5.2022Aρ. Πρωτ: 14130 Αριθμός...

4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (13.04.2022)

Γλυφάδα, 08/04/2022 Aρ. Πρωτ: 10696

3η έκτακτη δια περιφοράς (29.3.2022)

Γλυφάδα, 29.3.2022 Aρ. Πρωτ. 9365  

2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.3.2021)

Γλυφάδα, 18.3.2022Aρ. Πρωτ. 8472 Αριθμός...

1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.3.2021)

Γλυφάδα, 11.3.2022Aρ. Πρωτ. 7685  

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects