Δημοτικό Ωδείο

Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το Μάρτιο του 1984, ως ίδιο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο. Προηγούμενα με βάση το ΒΔ 768/12-10-1965 λειτουργούσε ως Δημοτική Σχολή Μουσικής.

Σκοπό έχει την πνευματική καλλιέργεια των νέων, την ψυχαγωγία των κατοίκων και την εκτέλεση μουσικών προγραμμάτων κατά τις Εθνικές, θρησκευτικές και τοπικές εορτές.

Στεγάζεται σε καινούργιες εγκαταστάσεις, στην οδό Γούναρη 199  εν αναμονή και της κατασκευής του Πολυχώρου Πολιτισμού που θα υποστηρίξει πολλές από τις λειτουργίες του και θα αποτελέσει κοιτίδα πολιτισμού.

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

α) Διοικητικό: Αποτελείται από 3 διοικητικούς υπαλλήλους

β) Διδακτικό Προσωπικό του Ωδείου: Κατανέμεται όπως ακολουθεί:

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: 1

Καθηγητές και δάσκαλοι με σύμβαση έργου αορίστου χρόνου: 14

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

 

Πιάνο

Βιολί

Φλάουτο

Κιθάρα

Κλαρινέτο

Σαξόφωνο

Ακορντεόν

 Αρμόνιο

Υποχρεωτικά θεωρητικά

Μουσική Προπαιδεία ( ORFF)

Παιδική Χορωδία

Φωνητική

Ανώτερα Θεωρητικά

Σύνθεση

 

ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Το Δημοτικό Ωδείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού , περά από τη μουσική κατάρτιση για την ερασιτεχνική ενασχόληση με τη Μουσική, απονέμει στους μαθητές του και με τις καθοριζόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού προϋποθέσεις, Πτυχία και Διπλώματα τα οποία αποτελούν εφόδιο για την επαγγελματική τους απασχόληση ως μουσικοί επαγγελματίες, ως καθηγητές σε Ωδεία, Δημοτικά Σχολεία και Γενικά ή Μουσικά Γυμνάσια – Λύκεια.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γίνονται από 1ης Σεπτεμβρίου και σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα ποσά της εγγραφής και των διδάκτρων κατά μήνα με ισχύ από το Σχολικό έτος 2008-2009 έχουν καθοριστει με τη Νο 44/2008 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧ.

 

ΕΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ 35,00€        35,00€
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 55,ΟΟ      550,00€
ΚΑΤΩΤΕΡΑ 65,00€      650,00€
ΜΕΣΗ 75,00€      750,00€
ΑΝΩΤΕΡΑ 83,00€       830,00€
ΔΙΠΛΩΜΑ (μετά το πτυχίο ή από το 4ο έτος Ανωτέρας) 105,00€     1050,00€
ΕΙΔΙΚΟ ΩΔΙΚΗΣ,ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ,ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ 84,00€       840,00€
ΦΟΥΓΚΑ 90,00€      900,00€
ΣΥΝΘΕΣΗ 130,00€    1300,00€
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 72,00€     720,00€
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25,00€     250,00€
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 43,00€    430,00€

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών ηλικίας μέχρι 23 ετών καταβάλλουν το  ½ των καθοριζόμενων κάθε φορά διδάκτρων.

Το 2ο μέλος της ίδιας οικογένειας έχει έκπτωση 30%.

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Αίτηση του μαθητή η Κηδεμόνα του ειδικού έντυπου που χορηγείται από το Ωδείο συνοδευόμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά (κατά περίπτωση )

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ( Για πολύτεκνους και τρίτεκνους).

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα των μαθητών για κάθε ειδικό μάθημα ή κατά σχολές και τάξεις μαζί με τα σχετικά υποχρεωτικά μαθήματα είναι ετήσια και καταβάλλονται κάθε μήνα( Σχολικό έτος διάρκεια 10 μήνες).
Μαθητής αν δεν μπορεί , λόγω ασθενείας ή άλλης δικαιολογημένης αιτίας, να παρακολουθήσει τα μαθήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν δικαιούται σε επιστροφή διδάκτρων ή συμψηφισμό για το διάστημα που δε φοίτησε.
Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των διδάκτρων για χρονικό διάστημα πέρα  του έτους, θα γίνεται βεβαίωση  αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη ως Δημοσίων εσόδων σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ , μετά των σχετικών προσαυξήσεων.

Μαθητής αν δεν μπορεί λόγω ασθενείας ή άλλης δικαιολογημένης αιτίας να παρακολουθήσει τα μαθήματα έως 2 μήνες μπορεί  να αιτηθεί απαλλαγή για το συγκεκριμένο διάστημα κατόπιν αίτησης του γονέα στην γραμματεία του Ωδείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Διεύθυνση : Γούναρη 199, 16561, Άνω Γλυφάδα
Τηλ.: 210– 9600972 - 9614177
Φαξ : 210 – 9614177
e-mail: odeio@glyfada.gr

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects