ΚΑΠΠΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects