ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΑΕΚΚ) ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects