ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:« Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY»(Συστ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 149575,1)

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects