ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΞΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects