ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID–19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» -ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects