Ανάρτηση Επαναληπτικού Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-«ΟΜΑΔΑ Ε’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σ.Μ.Α., ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Σ.Μ.Α., ΟΜΑΔΑ Ζ’ Ε

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects