ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects