Ανάρτηση Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο:«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΤΑΦΗ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ)»

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects