Ανάρτηση Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πυρκαγιάς, ακραίων καιρικών φαινομένων και ενημέρωσης – προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο Γλυφάδας (Χρημ/ση Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects