Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

 

Η Βεβαίωση χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 43 του Ν. 5027/2023.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση, είναι απαραίτητο να διαθέτετε:

1. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1

2. το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή (ευκρινές ψηφιακό αντίγραφο από σαρωτή ή εικόνα)

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects