Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας, Λοιπών Βεβαιώσεων και Υπηρεσιακών Σημειωμάτων για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας, Λοιπών Βεβαιώσεων και Υπηρεσιακών Σημειωμάτων για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 213202321, φαξ. 2132025329, email katastimata@glyfada.gr).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects