Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Επιχειρήσεις

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του Δήμου Γλυφάδας, να αιτηθεί και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό, τη βεβαίωση ή το αποδεικτικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο, γλιτώνοντας έτσι κόπο και χρόνο.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των προσωπικών κωδικών που διαθέτει κάθε ιδιοκτήτης της επιχείρησης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Απλά και γρήγορα!

Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, θα μας επιτρέψει την έκδοση περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αποδεικτικών στο άμεσο μέλλον.

Συνοπτικά, τα βήματα που προβλέπει η νέα ηλεκτρονική διαδικασία, είναι τα εξής:

- Εισέρχεστε στο σύστημα με την χρήση των προσωπικών κωδικών σας στο taxisnet
(Σημαντική σημείωση: Ο δήμος Γλυφάδας δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).
- Επιλέγετε το πλήκτρο "Νέα Αίτηση Πιστοποιητικού".
- Επιλέγετε το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει.
- Συμπληρώνετε τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, πεδία και επισυνάπτετε τα σχετικά έγγραφα.
- Επιλέγετε "Αποστολή Αίτησης".
Η αίτηση σας ελέγχεται από την αντίστοιχή Υπηρεσία του Δήμου. Εφόσον είναι πλήρης, τότε το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή αποδεικτικό αναρτάται στο σύστημα και εσείς ενημερώνεστε με σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε με τον ίδιο τρόπο (βήμα 1) και να το παραλάβετε από την λίστα "Ολοκληρωμένα Αιτήματα".

Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στην αίτησή σας, αυτή σας επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιήσετε, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε την αίτηση από την αρχή. Για την διόρθωση της αίτησής σας θα λάβετε και πάλι σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε εκ νέου στο σύστημα και να διορθώσετε την αίτησή σας μέσω της λίστας "Ανοικτά Αιτήματα".

Ο Δήμος Γλυφάδας κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνει ότι η χρήση των δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της εκάστοτε αίτησής σας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

Αίτηση Χορήγησης ετήσιας άδειας κατάληψης κοινόχρηστου (Δημοτικού) χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Προκειμένου να υποβάλετε την παρούσα αίτηση είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν οφειλές προς τον Δήμο Γλυφάδας.

Κατόπιν υποβολής της θα ακολουθήσουν τα βήματα:

1) Διαβίβαση ενδοϋπηρεσιακά της αίτησης στην Τεχνική Υπηρεσία.

2) Αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (θα πρέπει να επιδείξετε κάτοψη - σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:50, του κοινόχρηστου (Δημοτικού) χώρου εις τριπλούν θεωρημένο με υπογραφή και σφραγίδα πολιτικού μηχανικού).

3) Αυτεπάγγελτος έλεγχος Δημοτικής Ενημερότητας.

4) Έγκριση, ολική/μερική ή απόρριψη του αιτήματος.

5) Πληρωμή εφάπαξ του ετήσιου τέλους ή προκαταβολή 30%.

Αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Εγκατάστασης (Αρχικής ή Επικαιροποιημένης) Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη τοποθεσία

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει την δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Εγκατάστασης (Αρχικής ή Επικαιροποιημένης) Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη τοποθεσία βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α') – του άρθρου 2 της ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723 Β').

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 2132025321-5, φαξ. 2132025329, email: katastimata@glyfada.gr)

Για να εισέλθετε στην υπηρεσία πατήστε εδώ

 

Αίτηση Βεβαίωσης Αποκομιδής Εγκαταλελειμμένου Οχήματος Για Επιχείρηση

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική Αίτηση Βεβαίωσης Αποκομιδής Εγκαταλελειμμένου Οχήματος (Για Επιχείρηση).

 

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Γλυφάδας.

Τηλ/νο : 213 2025 253

Τηλ/νο – Τηλ/πο : 213 2025 257

Ηλ/κο Ταχ/μείο : dimotikiastynomia@glyfada.gr

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00-15:00.

Στεγάζεται εντός του δημαρχιακού μεγάρου στο 2ο όροφο στην οδό Άλσους αρ.15, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (εκτός τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων), για Eπιχείρηση

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Άδεια Κατάληψης Πεζοδρομίων, Πλατειών και Λοιπών Κοινόχρηστων Χώρων για Επιχείρηση.

 

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Γλυφάδας.

Τηλ/νο : 213 2025 253

Τηλ/νο – Τηλ/πο : 213 2025 257

Ηλ/κο Ταχ/μείο : dimotikiastynomia@glyfada.gr

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00-15:00.

Στεγάζεται εντός του δημαρχιακού μεγάρου στο 2ο όροφο στην οδό Άλσους αρ.15, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Αίτηση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική Αίτηση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 213202321, φαξ. 2132025329, email katastimata@glyfada.gr).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

Για να υποβάλετε αίτηση μπορείτε:

 

 1. Να προσέλθετε στην υπηρεσία μας (Άλσους 15, 3ος Όροφος – Διεύθυνση Οικονομικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 – 14:00) προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και θεώρηση του γνησίου υπογραφής από την Ελληνική Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία.
 2. Να μεταβείτε στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις» του επίσημου ιστοτόπου του Δήμου μας www.glyfada.gr  στον σύνδεσμο Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Επιχειρήσεις) επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ψηφιακά υπογεγραμμένα ή σκαναρισμένα αντίγραφά τους με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από την Ελληνική Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία).

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες που σας ενδιαφέρει:

 

 • Βεβαίωση Εγκατάστασης Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Μεταβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Κατάστημα ή Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Κατάστημα ή Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Αδειοδότηση ειδικών κατηγοριών Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και λοιπών εγκαταστάσεων:
 • Παιδότοποι
 • Κέντρα Διασκέδασης
 • Θέατρα και Κινηματογράφοι
 • Κολυμβητικές Δεξαμενές
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Πρότυποι Περιβαλλοντικοί Όροι
 • Ετήσια Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (Ν.4257/2014 – Ν.4483/2017 – Ν. 4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Αντικατάσταση Ετήσιας Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (Ν.4257/2014 – Ν.4483/2017 – Ν. 4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Πληρωμή δημοτικού Τέλους 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων ή/και Τέλους 0,5% Παρεπιδημούντων Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή δημοτικού Τέλους 5% Κέντρων Διασκέδασης και συναφών καταστημάτων (Ν.4483/2017).
 • Πληρωμή Παραβόλου Εγκατάστασης Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΑ 61167/2007).

 

 

Α. Βεβαίωση Εγκατάστασης Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Η χορήγησή της αφορά την έγκριση των χρήσεων γης, σε καμία περίπτωση ΔΕΝ αποτελεί άδεια για τη λειτουργία του καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος και απαιτείται στην περίπτωση νέας εγκατάστασης ή προσθήκης παρακείμενου χώρου σε ήδη λειτουργούσα επιχείρηση.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

 • Αίτηση (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση του αρ.8 του Ν.1599/1986 σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν.1599/1986:
  • Του επιχειρηματία – μισθωτή σε περίπτωση που υπάρχει κανονισμός στο κτίριο και επιτρέπει τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
  • Του ιδιοκτήτη του χώρου – εκμισθωτή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός στο κτίριο. Αν υπάρχει συνιδιοκτησία του χώρου πρέπει να προσκομίζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις από όλους τους συνιδιοκτήτες με αναφορά στο ποσοστό τους (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Αποτύπωση Χάρτη της περιοχής (ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google Maps) στον οποίο θα είναι εμφανές το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο αριθμός του (μπορείτε να τον βρείτε εδώ), καθώς και οι οδοί που το περικλείουν.
 • Πρόσφατος λογαριασμός του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και ισχύει για πέντε (5) μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να καταβληθεί στην υπηρεσία μας το παράβολο εγκατάστασης καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος και να υποβληθεί η Γνωστοποίηση λειτουργίας του στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ανατρέξτε σε επόμενες ενότητες).

 

Β. Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

            Η χορήγησή της αφορά την έγκριση των χρήσεων γης, σε καμία περίπτωση ΔΕΝ αποτελεί άδεια για τη λειτουργία του καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος και απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Προσθήκη/αλλαγή δραστηριότητας
 • Αλλαγή φορέα
 • Αλλαγή επωνυμίας – εταιρικής μορφής υπό την προϋπόθεση ότι ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος
 • Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου
 • Προσθήκη εξωτερικού παρακείμενου χώρου (ιδιωτική πρασιά ή κοινόχρηστος δημοτικός χώρος)
 • Τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαιρέτων

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

 • Αίτηση (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση του αρ.8 του Ν.1599/1986 σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν.1599/1986:
  • Του επιχειρηματία – μισθωτή σε περίπτωση που υπάρχει κανονισμός στο κτίριο και επιτρέπει τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
  • Του ιδιοκτήτη του χώρου – εκμισθωτή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός στο κτίριο. Αν υπάρχει συνιδιοκτησία του χώρου πρέπει να προσκομίζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις από όλους τους συνιδιοκτήτες με αναφορά στο ποσοστό τους (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Αποτύπωση Χάρτη της περιοχής (ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google Maps) στον οποίο θα είναι εμφανές το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο αριθμός του (μπορείτε να τον βρείτε εδώ), καθώς και οι οδοί που το περικλείουν.
 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας/Γνωστοποίηση λειτουργίας του προηγούμενου φορέα (απαιτείται μόνο στην περίπτωση αλλαγής φορέα).
 • Πρόσφατος λογαριασμός του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Ισχύουσα Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας/Γνωστοποίηση λειτουργίας (απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις προσθήκης/αλλαγής δραστηριότητας ή/και προσθήκης εξωτερικού παρακείμενου χώρου ή/και τακτοποίησης – νομιμοποίησης αυθαιρέτων).

 

Χορηγείται εντός δέκα (10) ημερών και ισχύει για πέντε (5) μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να καταβληθεί στην υπηρεσία μας το παράβολο εγκατάστασης καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (μόνο στην περίπτωση της προσθήκης/αλλαγής δραστηριότητας) και να υποβληθεί η Μεταβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας του στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ανατρέξτε σε επόμενες ενότητες).

 

Γ. Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 η λειτουργία ενός νέου καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (νέα εγκατάσταση) ή η λειτουργία ενός υφιστάμενου καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο προστίθεται παρακείμενος χώρος, επιτρέπεται μετά την υποβολή Νέας Γνωστοποίησης λειτουργίας στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και αφού διαθέτει υποχρεωτικά πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο φυσικό του χώρο, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η χορηγηθείσα από την υπηρεσία μας Βεβαίωση Εγκατάστασης (ανατρέξτε σε προηγούμενη ενότητα).

 

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής Νέας Γνωστοποίησης λειτουργίας ενός καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Μεταβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

           

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 η Μεταβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας ενός καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλεται στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κάθε φορά που μεταβάλλεται οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο αφορά τη λειτουργία του, ενώ είναι υποχρεωτική η τήρηση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών στο φυσικό χώρο του, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η χορηγηθείσα – σε συγκεκριμένες περιπτώσεις – από την υπηρεσία μας Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης (ανατρέξτε σε προηγούμενη ενότητα).

 

Ενδεικτικά, υποβάλλεται στις περιπτώσεις που η μεταβολή αφορά σε:

 

 • Χρήση ή παύση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων (δεν απαιτείται Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης)
  • Προσθήκη/αλλαγή δραστηριότητας
  • Αλλαγή φορέα
  • Αλλαγή επωνυμίας – εταιρικής μορφής υπό την προϋπόθεση ότι ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος
  • Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου
  • Αλλαγή υπευθύνου καταστήματος (δεν απαιτείται Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης)
  • Προσθήκη εξωτερικού παρακείμενου χώρου (δεν απαιτείται Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης)
 • Τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαιρέτων (δεν απαιτείται Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης)
 • Αλλαγή συντελεστή μεγέθους (δεν απαιτείται Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης)
 • Αλλαγή οποιουδήποτε πληροφοριακού στοιχείου που σχετίζεται ή όχι με κάποιο πιστοποιητικό

 

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής Μεταβολής Γνωστοποίησης λειτουργίας ενός καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Δ. Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων σε Κατάστημα ή Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων εντός ή/και εκτός καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται εφόσον γνωστοποιηθεί, είτε κατόπιν υποβολής Νέας Γνωστοποίησης λειτουργίας (αφορά νέα εγκατάσταση ή υπάρχουσα εγκατάσταση στην οποία προστίθεται παρακείμενος χώρος), είτε κατόπιν υποβολής Μεταβολής Γνωστοποίησης λειτουργίας (αφορά λειτουργούσα επιχείρηση η οποία δεν διαθέτει σε ισχύ Άδεια χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων), για αόριστο χρονικό διάστημα – εκτός κι αν παύσει η χρήση της οπότε θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εκ νέου η εν λόγω παύση – στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δίχως να απαιτείται η καταβολή παραβόλου και η έκδοση Επικαιροποιημένης Βεβαίωσης Εγκατάστασης.

 

Σε περίπτωση χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων εκτός (σε υπαίθριο χώρο) καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.7 της υπ’ αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ ορίζεται ότι «…στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.».

 

Ε. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Κατάστημα ή Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος πέραν τις 22:00 κατά τη διάρκεια της Χειμερινής περιόδου (από 1/10 έως 31/3) ή τις 23:00 κατά τη διάρκεια της Θερινής περιόδου (από 1/4 έως 30/9) προϋποθέτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.29 του Ν.4442/2016 και τις αντίστοιχες της παρ.3 του αρ.7 της υπ’ αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ, την έκδοση Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων η οποία είναι διάρκειας ενός (1) έτους και παρατείνει τη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων με μέγιστη ηχοστάθμη τα 80db με κλειστές πόρτες και παράθυρα τόσο τη Χειμερινή, όσο και τη Θερινή περίοδο για τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις παραμονές Αργιών έως τις 02:00 και για τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας έως τη 01:00.

 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του αρ.285 του Ν.3463/2006, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσή της είναι «…η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.».

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

 • Αίτηση (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

Αίτηση υποβολής Απόψεων - Αντιρρήσεων (ν. 4442/2016-ΚΥΑ 16228/2017) / Αίτηση Συμμόρφωσης

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για Υποβολή Απόψεων - Αντιρρήσεων (ν. 4442/2016-ΚΥΑ 16228/2017) / Αίτηση Συμμόρφωσης.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 213202321, φαξ. 2132025329, email katastimata@glyfada.gr).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας, Λοιπών Βεβαιώσεων και Υπηρεσιακών Σημειωμάτων για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας, Λοιπών Βεβαιώσεων και Υπηρεσιακών Σημειωμάτων για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 213202321, φαξ. 2132025329, email katastimata@glyfada.gr).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

Αίτηση Μετατόπισης Περιπτέρου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης περιπτέρου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για Μετατόπιση Περιπτέρου.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Προσόδων του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 2132025337, φαξ. 2132025339, email periptera@glyfada.gr).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Ποιές είναι οι γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους γενικότερα, όπου έχουν παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθούν θέσεις για την τοποθέτηση των περιπτέρων, πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους κατ΄ ελάχιστο 2,00 μ. και πρόσθετος χώρος πλάτους 0,60 μ. για την εξυπηρέτηση των πελατών. Επομένως η συνολική απόστασή της προς την κυκλοφορία των πεζών όψης του κουβουκλίου είναι:

 

α) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά του δρόμου, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από το όριο του κρασπέδου, θα είναι κατ΄ ελάχιστο 2,60 μ. Η απόστασή του από τη ρυμοτομική γραμμή θα είναι κατ΄ ελάχιστο 0,50 μ., εάν δε διαθέτει τέντα, η προβολή της ομοίως θα απέχει 0,50 μ. από τη ρυμοτομική γραμμή.

 

β) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από τη  ρυμοτομική θα είναι κατ΄ελάχιστο 2,60 μ. Η απόσταση του ορίου του κρασπέδου από τη  κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου προς την οδό, πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστο 0,50μ.

 

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό πλάτος των πεζοδρομίων όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση περιπτέρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4,60 μ. (όταν δεν προβάλλει τέντα στην οπίσθια πλευρά του περιπτέρου, προσαυξανόμενο κατά την προβολή αυτή κατά περίπτωση) ή 5,10 μ. όταν το κουβούκλιο είναι 2,00 μ. πλάτος, αντιστοίχως.  Δεν επιτρέπονται τα νάιλον.

 

 

 1. Ποιοί τύποι και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων επιτρέπονται στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Ο Τύπος και Διαστάσεις των περιπτέρων της Κ.Υ.Α. Φ 443531/24/300030/69, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. των Υπ. Εθνικής Αμύνης ΠΕΧΩΔΕ Φ.900/12/158489/06, «Περί του τύπου και των διαστάσεων αναπηρικών περιπτέρων», καταργήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 76, του Ν. 4257/2014 (93 Α΄).

 

Επιτρέπονται 2 τύποι περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας, ανάλογα με την εκάστοτε θέση:

Τύπος Α

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 2,00 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 2,00 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.). Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός ή ξύλινος. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες, με πλήρη επικάλυψη των πλευρικών ανοιγμάτων της βάσης. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου, ούτως ώστε τα περίπτερα να είναι περίοπτα και να προσαρμόζονται με τον καλύτερο αισθητικά δυνατό τρόπο στο περιβάλλον, προκειμένου να αποφεύγονται η τυφλές όψεις της κατασκευής.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (2,00 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου ή την ρυμοτομική γραμμή. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. Χρωματισμός: Γκρι σκούρο.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου, όπως ορίζονται στην παράγραφο ι του παρόντος άρθρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024 ή παρεμφερή).

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

 Τύπος Β

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 1,50 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 1,50 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.) Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (1,50 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος, ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρωματισμός: Γκρι.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024, ή παρεμφερή)

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

Για όλη τη Γλυφάδα ισχύει ο ίδιος τύπος περιπτέρων. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η κατασκευή ειδικού τύπου και διαστάσεων περιπτέρου, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας και αισθητικής.

 

 1. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων;

 

Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλεισμού για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών.  Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

 1. Ποιο είναι το μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου;

 

 1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος) πέρα αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος ορίζεται σε έξι (6) μ., με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις.  Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου μέχρι 8 τ.μ. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την προϋπόθεση καταβολής για αυτόν τον αναλογούν τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων.

 

 1. Πώς γίνεται ο καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων;

 

 1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Σημειώνεται ότι η αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής δεσμεύει το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς τον καθορισμό των θέσεων.  Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασίας της κοινής χρήσης.
 2. Όλες οι θέσεις περιπτέρων αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος χώρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 (222 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (93 Α΄) και ισχύει.
 3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν υπόκεινται σε νέο καθορισμό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον κενωθεί για οποιαδήποτε λόγο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει εάν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία.
 4. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης, τα κυκλοφοριακά δεδομένα και την δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου και θα προκύπτει μετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δημοπρασία που θα διενεργείται από το Δήμο Γλυφάδας.
 5. Το τέλος χρήσης του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων που ήδη λειτουργούν πριν το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) καθορίζεται από το δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής και αρχίζει να καταβάλλεται στο Δήμο από 01/01/2014 από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς πριν από το Ν. 4093/2012, κατόπιν αιτήσεως των εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους.
 6. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη μέχρι σήμερα λειτουργούντων περιπτέρων που δόθηκαν πριν από το Ν. 4093/2012 (222 Α΄), ισχύουν μέχρι απώλειας του δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου, είτε λόγω παραιτήσεως του δικαιώματος αυτού. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάμενης άδειας δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής της για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα 10 ετών.

 

 1. Πώς μπορώ να πληρώσω τα τέλη κουβουκλίου ή τα τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το περίπτερό μου;

 

Για πληρωμές μέσω τραπεζικής κατάθεσης οι λογαριασμοί για το Δήμο Γλυφάδας είναι οι παρακάτω:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

ΑΡΙΘ. 5019-000166-589

IBAN: GR 3501 7201 9000 5019 0001 66589

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE:

ΑΡΙΘ. 0026 0606 60 0200455116

IBAN: GR 9502606060000600200455116

 

Παρακαλείσθε η κατάθεση των χρημάτων να γίνει στο ίδιο όνομα/επωνυμία που θα εκδοθεί το παραστατικό πληρωμής και να αναγράφετε στην αιτιολογία το σχετικό ΑΦΜ.

Η αποστολή του αντιγράφου του αποδεικτικού κατάθεσης να γίνει στο e-mail periptera@glyfada.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 213 2025337.

 

     7. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση σχετική με το περίπτερό μου

Μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες αιτήσεις από τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και να τις υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Γλυφάδας. Επίσης μπορείτε να τις υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημότες & Επιχειρήσεις με χρήση της εφαρμογής IntelligentCity

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Εκμίσθωσης Περιπτέρου σε Φυσικό Πρόσωπο

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης περιπτέρου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για Χορήγηση Άδειας Εκμίσθωσης Περιπτέρου σε Φυσικό Πρόσωπο.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Προσόδων του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 2132025337, φαξ. 2132025339, email periptera@glyfada.gr).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Ποιές είναι οι γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους γενικότερα, όπου έχουν παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθούν θέσεις για την τοποθέτηση των περιπτέρων, πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους κατ΄ ελάχιστο 2,00 μ. και πρόσθετος χώρος πλάτους 0,60 μ. για την εξυπηρέτηση των πελατών. Επομένως η συνολική απόστασή της προς την κυκλοφορία των πεζών όψης του κουβουκλίου είναι:

 

α) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά του δρόμου, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από το όριο του κρασπέδου, θα είναι κατ΄ ελάχιστο 2,60 μ. Η απόστασή του από τη ρυμοτομική γραμμή θα είναι κατ΄ ελάχιστο 0,50 μ., εάν δε διαθέτει τέντα, η προβολή της ομοίως θα απέχει 0,50 μ. από τη ρυμοτομική γραμμή.

 

β) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από τη  ρυμοτομική θα είναι κατ΄ελάχιστο 2,60 μ. Η απόσταση του ορίου του κρασπέδου από τη  κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου προς την οδό, πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστο 0,50μ.

 

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό πλάτος των πεζοδρομίων όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση περιπτέρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4,60 μ. (όταν δεν προβάλλει τέντα στην οπίσθια πλευρά του περιπτέρου, προσαυξανόμενο κατά την προβολή αυτή κατά περίπτωση) ή 5,10 μ. όταν το κουβούκλιο είναι 2,00 μ. πλάτος, αντιστοίχως.  Δεν επιτρέπονται τα νάιλον.

 

 

 1. Ποιοί τύποι και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων επιτρέπονται στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Ο Τύπος και Διαστάσεις των περιπτέρων της Κ.Υ.Α. Φ 443531/24/300030/69, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. των Υπ. Εθνικής Αμύνης ΠΕΧΩΔΕ Φ.900/12/158489/06, «Περί του τύπου και των διαστάσεων αναπηρικών περιπτέρων», καταργήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 76, του Ν. 4257/2014 (93 Α΄).

 

Επιτρέπονται 2 τύποι περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας, ανάλογα με την εκάστοτε θέση:

Τύπος Α

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 2,00 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 2,00 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.). Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός ή ξύλινος. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες, με πλήρη επικάλυψη των πλευρικών ανοιγμάτων της βάσης. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου, ούτως ώστε τα περίπτερα να είναι περίοπτα και να προσαρμόζονται με τον καλύτερο αισθητικά δυνατό τρόπο στο περιβάλλον, προκειμένου να αποφεύγονται η τυφλές όψεις της κατασκευής.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (2,00 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου ή την ρυμοτομική γραμμή. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. Χρωματισμός: Γκρι σκούρο.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου, όπως ορίζονται στην παράγραφο ι του παρόντος άρθρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024 ή παρεμφερή).

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

 Τύπος Β

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 1,50 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 1,50 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.) Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (1,50 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος, ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρωματισμός: Γκρι.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024, ή παρεμφερή)

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

Για όλη τη Γλυφάδα ισχύει ο ίδιος τύπος περιπτέρων. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η κατασκευή ειδικού τύπου και διαστάσεων περιπτέρου, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας και αισθητικής.

 

 1. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων;

 

Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλεισμού για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών.  Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

 1. Ποιο είναι το μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου;

 

 1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος) πέρα αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος ορίζεται σε έξι (6) μ., με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις.  Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου μέχρι 8 τ.μ. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την προϋπόθεση καταβολής για αυτόν τον αναλογούν τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων.

 

 1. Πώς γίνεται ο καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων;

 

 1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Σημειώνεται ότι η αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής δεσμεύει το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς τον καθορισμό των θέσεων.  Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασίας της κοινής χρήσης.
 2. Όλες οι θέσεις περιπτέρων αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος χώρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 (222 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (93 Α΄) και ισχύει.
 3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν υπόκεινται σε νέο καθορισμό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον κενωθεί για οποιαδήποτε λόγο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει εάν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία.
 4. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης, τα κυκλοφοριακά δεδομένα και την δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου και θα προκύπτει μετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δημοπρασία που θα διενεργείται από το Δήμο Γλυφάδας.
 5. Το τέλος χρήσης του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων που ήδη λειτουργούν πριν το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) καθορίζεται από το δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής και αρχίζει να καταβάλλεται στο Δήμο από 01/01/2014 από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς πριν από το Ν. 4093/2012, κατόπιν αιτήσεως των εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους.
 6. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη μέχρι σήμερα λειτουργούντων περιπτέρων που δόθηκαν πριν από το Ν. 4093/2012 (222 Α΄), ισχύουν μέχρι απώλειας του δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου, είτε λόγω παραιτήσεως του δικαιώματος αυτού. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάμενης άδειας δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής της για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα 10 ετών.

 

 1. Πώς μπορώ να πληρώσω τα τέλη κουβουκλίου ή τα τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το περίπτερό μου;

 

Για πληρωμές μέσω τραπεζικής κατάθεσης οι λογαριασμοί για το Δήμο Γλυφάδας είναι οι παρακάτω:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

ΑΡΙΘ. 5019-000166-589

IBAN: GR 3501 7201 9000 5019 0001 66589

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE:

ΑΡΙΘ. 0026 0606 60 0200455116

IBAN: GR 9502606060000600200455116

 

Παρακαλείσθε η κατάθεση των χρημάτων να γίνει στο ίδιο όνομα/επωνυμία που θα εκδοθεί το παραστατικό πληρωμής και να αναγράφετε στην αιτιολογία το σχετικό ΑΦΜ.

Η αποστολή του αντιγράφου του αποδεικτικού κατάθεσης να γίνει στο e-mail periptera@glyfada.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 213 2025337.

 

     7. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση σχετική με το περίπτερό μου

Μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες αιτήσεις από τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και να τις υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Γλυφάδας. Επίσης μπορείτε να τις υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημότες & Επιχειρήσεις με χρήση της εφαρμογής IntelligentCity

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Εκμίσθωσης Περιπτέρου σε Εταιρεία

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης περιπτέρου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για Χορήγηση Άδειας Εκμίσθωσης Περιπτέρου σε Εταιρεία.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Προσόδων του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 2132025337, φαξ. 2132025339, email periptera@glyfada.gr).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 1. Ποιές είναι οι γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους γενικότερα, όπου έχουν παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθούν θέσεις για την τοποθέτηση των περιπτέρων, πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους κατ΄ ελάχιστο 2,00 μ. και πρόσθετος χώρος πλάτους 0,60 μ. για την εξυπηρέτηση των πελατών. Επομένως η συνολική απόστασή της προς την κυκλοφορία των πεζών όψης του κουβουκλίου είναι:

 

α) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά του δρόμου, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από το όριο του κρασπέδου, θα είναι κατ΄ ελάχιστο 2,60 μ. Η απόστασή του από τη ρυμοτομική γραμμή θα είναι κατ΄ ελάχιστο 0,50 μ., εάν δε διαθέτει τέντα, η προβολή της ομοίως θα απέχει 0,50 μ. από τη ρυμοτομική γραμμή.

 

β) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από τη  ρυμοτομική θα είναι κατ΄ελάχιστο 2,60 μ. Η απόσταση του ορίου του κρασπέδου από τη  κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου προς την οδό, πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστο 0,50μ.

 

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό πλάτος των πεζοδρομίων όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση περιπτέρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4,60 μ. (όταν δεν προβάλλει τέντα στην οπίσθια πλευρά του περιπτέρου, προσαυξανόμενο κατά την προβολή αυτή κατά περίπτωση) ή 5,10 μ. όταν το κουβούκλιο είναι 2,00 μ. πλάτος, αντιστοίχως.  Δεν επιτρέπονται τα νάιλον.

 

 

 1. Ποιοί τύποι και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων επιτρέπονται στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Ο Τύπος και Διαστάσεις των περιπτέρων της Κ.Υ.Α. Φ 443531/24/300030/69, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. των Υπ. Εθνικής Αμύνης ΠΕΧΩΔΕ Φ.900/12/158489/06, «Περί του τύπου και των διαστάσεων αναπηρικών περιπτέρων», καταργήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 76, του Ν. 4257/2014 (93 Α΄).

 

Επιτρέπονται 2 τύποι περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας, ανάλογα με την εκάστοτε θέση:

Τύπος Α

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 2,00 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 2,00 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.). Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός ή ξύλινος. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες, με πλήρη επικάλυψη των πλευρικών ανοιγμάτων της βάσης. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου, ούτως ώστε τα περίπτερα να είναι περίοπτα και να προσαρμόζονται με τον καλύτερο αισθητικά δυνατό τρόπο στο περιβάλλον, προκειμένου να αποφεύγονται η τυφλές όψεις της κατασκευής.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (2,00 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου ή την ρυμοτομική γραμμή. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. Χρωματισμός: Γκρι σκούρο.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου, όπως ορίζονται στην παράγραφο ι του παρόντος άρθρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024 ή παρεμφερή).

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

 Τύπος Β

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 1,50 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 1,50 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.) Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (1,50 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος, ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρωματισμός: Γκρι.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024, ή παρεμφερή)

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

Για όλη τη Γλυφάδα ισχύει ο ίδιος τύπος περιπτέρων. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η κατασκευή ειδικού τύπου και διαστάσεων περιπτέρου, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας και αισθητικής.

 

 1. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων;

 

Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλεισμού για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών.  Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

 1. Ποιο είναι το μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου;

 

 1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος) πέρα αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος ορίζεται σε έξι (6) μ., με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις.  Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου μέχρι 8 τ.μ. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την προϋπόθεση καταβολής για αυτόν τον αναλογούν τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων.

 

 1. Πώς γίνεται ο καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων;

 

 1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Σημειώνεται ότι η αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής δεσμεύει το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς τον καθορισμό των θέσεων.  Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασίας της κοινής χρήσης.
 2. Όλες οι θέσεις περιπτέρων αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος χώρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 (222 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (93 Α΄) και ισχύει.
 3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν υπόκεινται σε νέο καθορισμό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον κενωθεί για οποιαδήποτε λόγο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει εάν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία.
 4. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης, τα κυκλοφοριακά δεδομένα και την δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου και θα προκύπτει μετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δημοπρασία που θα διενεργείται από το Δήμο Γλυφάδας.
 5. Το τέλος χρήσης του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων που ήδη λειτουργούν πριν το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) καθορίζεται από το δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής και αρχίζει να καταβάλλεται στο Δήμο από 01/01/2014 από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς πριν από το Ν. 4093/2012, κατόπιν αιτήσεως των εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους.
 6. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη μέχρι σήμερα λειτουργούντων περιπτέρων που δόθηκαν πριν από το Ν. 4093/2012 (222 Α΄), ισχύουν μέχρι απώλειας του δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου, είτε λόγω παραιτήσεως του δικαιώματος αυτού. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάμενης άδειας δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής της για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα 10 ετών.

 

 1. Πώς μπορώ να πληρώσω τα τέλη κουβουκλίου ή τα τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το περίπτερό μου;

 

Για πληρωμές μέσω τραπεζικής κατάθεσης οι λογαριασμοί για το Δήμο Γλυφάδας είναι οι παρακάτω:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

ΑΡΙΘ. 5019-000166-589

IBAN: GR 3501 7201 9000 5019 0001 66589

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE:

ΑΡΙΘ. 0026 0606 60 0200455116

IBAN: GR 9502606060000600200455116

 

Παρακαλείσθε η κατάθεση των χρημάτων να γίνει στο ίδιο όνομα/επωνυμία που θα εκδοθεί το παραστατικό πληρωμής και να αναγράφετε στην αιτιολογία το σχετικό ΑΦΜ.

Η αποστολή του αντιγράφου του αποδεικτικού κατάθεσης να γίνει στο e-mail periptera@glyfada.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 213 2025337.

 

     7. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση σχετική με το περίπτερό μου

Μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες αιτήσεις από τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και να τις υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Γλυφάδας. Επίσης μπορείτε να τις υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημότες & Επιχειρήσεις με χρήση της εφαρμογής IntelligentCity

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου Περιπτέρου (για Φυσικό Πρόσωπο)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης περιπτέρου (Φυσικό Πρόσωπο) έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για Χορήγηση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου Περιπτέρου.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Προσόδων του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 2132025337, φαξ. 2132025339, email periptera@glyfada.gr.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Ποιές είναι οι γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους γενικότερα, όπου έχουν παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθούν θέσεις για την τοποθέτηση των περιπτέρων, πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους κατ΄ ελάχιστο 2,00 μ. και πρόσθετος χώρος πλάτους 0,60 μ. για την εξυπηρέτηση των πελατών. Επομένως η συνολική απόστασή της προς την κυκλοφορία των πεζών όψης του κουβουκλίου είναι:

 

α) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά του δρόμου, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από το όριο του κρασπέδου, θα είναι κατ΄ ελάχιστο 2,60 μ. Η απόστασή του από τη ρυμοτομική γραμμή θα είναι κατ΄ ελάχιστο 0,50 μ., εάν δε διαθέτει τέντα, η προβολή της ομοίως θα απέχει 0,50 μ. από τη ρυμοτομική γραμμή.

 

β) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από τη  ρυμοτομική θα είναι κατ΄ελάχιστο 2,60 μ. Η απόσταση του ορίου του κρασπέδου από τη  κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου προς την οδό, πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστο 0,50μ.

 

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό πλάτος των πεζοδρομίων όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση περιπτέρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4,60 μ. (όταν δεν προβάλλει τέντα στην οπίσθια πλευρά του περιπτέρου, προσαυξανόμενο κατά την προβολή αυτή κατά περίπτωση) ή 5,10 μ. όταν το κουβούκλιο είναι 2,00 μ. πλάτος, αντιστοίχως.  Δεν επιτρέπονται τα νάιλον.

 

 

 1. Ποιοί τύποι και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων επιτρέπονται στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Ο Τύπος και Διαστάσεις των περιπτέρων της Κ.Υ.Α. Φ 443531/24/300030/69, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. των Υπ. Εθνικής Αμύνης ΠΕΧΩΔΕ Φ.900/12/158489/06, «Περί του τύπου και των διαστάσεων αναπηρικών περιπτέρων», καταργήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 76, του Ν. 4257/2014 (93 Α΄).

 

Επιτρέπονται 2 τύποι περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας, ανάλογα με την εκάστοτε θέση:

Τύπος Α

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 2,00 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 2,00 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.). Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός ή ξύλινος. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες, με πλήρη επικάλυψη των πλευρικών ανοιγμάτων της βάσης. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου, ούτως ώστε τα περίπτερα να είναι περίοπτα και να προσαρμόζονται με τον καλύτερο αισθητικά δυνατό τρόπο στο περιβάλλον, προκειμένου να αποφεύγονται η τυφλές όψεις της κατασκευής.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (2,00 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου ή την ρυμοτομική γραμμή. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. Χρωματισμός: Γκρι σκούρο.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου, όπως ορίζονται στην παράγραφο ι του παρόντος άρθρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024 ή παρεμφερή).

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

 Τύπος Β

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 1,50 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 1,50 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.) Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (1,50 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος, ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρωματισμός: Γκρι.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024, ή παρεμφερή)

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

Για όλη τη Γλυφάδα ισχύει ο ίδιος τύπος περιπτέρων. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η κατασκευή ειδικού τύπου και διαστάσεων περιπτέρου, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας και αισθητικής.

 

 1. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων;

 

Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλεισμού για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών.  Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

 1. Ποιο είναι το μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου;

 

 1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος) πέρα αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος ορίζεται σε έξι (6) μ., με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις.  Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου μέχρι 8 τ.μ. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την προϋπόθεση καταβολής για αυτόν τον αναλογούν τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων.

 

 1. Πώς γίνεται ο καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων;

 

 1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Σημειώνεται ότι η αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής δεσμεύει το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς τον καθορισμό των θέσεων.  Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασίας της κοινής χρήσης.
 2. Όλες οι θέσεις περιπτέρων αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος χώρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 (222 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (93 Α΄) και ισχύει.
 3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν υπόκεινται σε νέο καθορισμό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον κενωθεί για οποιαδήποτε λόγο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει εάν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία.
 4. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης, τα κυκλοφοριακά δεδομένα και την δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου και θα προκύπτει μετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δημοπρασία που θα διενεργείται από το Δήμο Γλυφάδας.
 5. Το τέλος χρήσης του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων που ήδη λειτουργούν πριν το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) καθορίζεται από το δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής και αρχίζει να καταβάλλεται στο Δήμο από 01/01/2014 από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς πριν από το Ν. 4093/2012, κατόπιν αιτήσεως των εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους.
 6. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη μέχρι σήμερα λειτουργούντων περιπτέρων που δόθηκαν πριν από το Ν. 4093/2012 (222 Α΄), ισχύουν μέχρι απώλειας του δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου, είτε λόγω παραιτήσεως του δικαιώματος αυτού. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάμενης άδειας δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής της για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα 10 ετών.

 

 1. Πώς μπορώ να πληρώσω τα τέλη κουβουκλίου ή τα τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το περίπτερό μου;

 

Για πληρωμές μέσω τραπεζικής κατάθεσης οι λογαριασμοί για το Δήμο Γλυφάδας είναι οι παρακάτω:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

ΑΡΙΘ. 5019-000166-589

IBAN: GR 3501 7201 9000 5019 0001 66589

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE:

ΑΡΙΘ. 0026 0606 60 0200455116

IBAN: GR 9502606060000600200455116

 

Παρακαλείσθε η κατάθεση των χρημάτων να γίνει στο ίδιο όνομα/επωνυμία που θα εκδοθεί το παραστατικό πληρωμής και να αναγράφετε στην αιτιολογία το σχετικό ΑΦΜ.

Η αποστολή του αντιγράφου του αποδεικτικού κατάθεσης να γίνει στο e-mail periptera@glyfada.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 213 2025337.

 

     7. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση σχετική με το περίπτερό μου

Μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες αιτήσεις από τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και να τις υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Γλυφάδας. Επίσης μπορείτε να τις υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημότες & Επιχειρήσεις με χρήση της εφαρμογής IntelligentCity

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Κουβούκλιο Περιπτέρου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για Μετατόπιση Περιπτέρου.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Προσόδων του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 2132025337, φαξ. 2132025339, email periptera@glyfada.gr).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 1. Ποιές είναι οι γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους γενικότερα, όπου έχουν παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθούν θέσεις για την τοποθέτηση των περιπτέρων, πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους κατ΄ ελάχιστο 2,00 μ. και πρόσθετος χώρος πλάτους 0,60 μ. για την εξυπηρέτηση των πελατών. Επομένως η συνολική απόστασή της προς την κυκλοφορία των πεζών όψης του κουβουκλίου είναι:

 

α) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά του δρόμου, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από το όριο του κρασπέδου, θα είναι κατ΄ ελάχιστο 2,60 μ. Η απόστασή του από τη ρυμοτομική γραμμή θα είναι κατ΄ ελάχιστο 0,50 μ., εάν δε διαθέτει τέντα, η προβολή της ομοίως θα απέχει 0,50 μ. από τη ρυμοτομική γραμμή.

 

β) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από τη  ρυμοτομική θα είναι κατ΄ελάχιστο 2,60 μ. Η απόσταση του ορίου του κρασπέδου από τη  κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου προς την οδό, πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστο 0,50μ.

 

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό πλάτος των πεζοδρομίων όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση περιπτέρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4,60 μ. (όταν δεν προβάλλει τέντα στην οπίσθια πλευρά του περιπτέρου, προσαυξανόμενο κατά την προβολή αυτή κατά περίπτωση) ή 5,10 μ. όταν το κουβούκλιο είναι 2,00 μ. πλάτος, αντιστοίχως.  Δεν επιτρέπονται τα νάιλον.

 

 

 1. Ποιοί τύποι και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων επιτρέπονται στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Ο Τύπος και Διαστάσεις των περιπτέρων της Κ.Υ.Α. Φ 443531/24/300030/69, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. των Υπ. Εθνικής Αμύνης ΠΕΧΩΔΕ Φ.900/12/158489/06, «Περί του τύπου και των διαστάσεων αναπηρικών περιπτέρων», καταργήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 76, του Ν. 4257/2014 (93 Α΄).

 

Επιτρέπονται 2 τύποι περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας, ανάλογα με την εκάστοτε θέση:

Τύπος Α

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 2,00 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 2,00 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.). Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός ή ξύλινος. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες, με πλήρη επικάλυψη των πλευρικών ανοιγμάτων της βάσης. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου, ούτως ώστε τα περίπτερα να είναι περίοπτα και να προσαρμόζονται με τον καλύτερο αισθητικά δυνατό τρόπο στο περιβάλλον, προκειμένου να αποφεύγονται η τυφλές όψεις της κατασκευής.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (2,00 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου ή την ρυμοτομική γραμμή. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. Χρωματισμός: Γκρι σκούρο.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου, όπως ορίζονται στην παράγραφο ι του παρόντος άρθρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024 ή παρεμφερή).

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

 Τύπος Β

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 1,50 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 1,50 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.) Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (1,50 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος, ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρωματισμός: Γκρι.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024, ή παρεμφερή)

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

Για όλη τη Γλυφάδα ισχύει ο ίδιος τύπος περιπτέρων. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η κατασκευή ειδικού τύπου και διαστάσεων περιπτέρου, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας και αισθητικής.

 

 1. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων;

 

Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλεισμού για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών.  Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

 1. Ποιο είναι το μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου;

 

 1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος) πέρα αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος ορίζεται σε έξι (6) μ., με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις.  Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου μέχρι 8 τ.μ. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την προϋπόθεση καταβολής για αυτόν τον αναλογούν τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων.

 

 1. Πώς γίνεται ο καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων;

 

 1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Σημειώνεται ότι η αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής δεσμεύει το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς τον καθορισμό των θέσεων.  Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασίας της κοινής χρήσης.
 2. Όλες οι θέσεις περιπτέρων αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος χώρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 (222 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (93 Α΄) και ισχύει.
 3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν υπόκεινται σε νέο καθορισμό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον κενωθεί για οποιαδήποτε λόγο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει εάν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία.
 4. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης, τα κυκλοφοριακά δεδομένα και την δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου και θα προκύπτει μετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δημοπρασία που θα διενεργείται από το Δήμο Γλυφάδας.
 5. Το τέλος χρήσης του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων που ήδη λειτουργούν πριν το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) καθορίζεται από το δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής και αρχίζει να καταβάλλεται στο Δήμο από 01/01/2014 από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς πριν από το Ν. 4093/2012, κατόπιν αιτήσεως των εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους.
 6. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη μέχρι σήμερα λειτουργούντων περιπτέρων που δόθηκαν πριν από το Ν. 4093/2012 (222 Α΄), ισχύουν μέχρι απώλειας του δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου, είτε λόγω παραιτήσεως του δικαιώματος αυτού. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάμενης άδειας δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής της για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα 10 ετών.

 

 1. Πώς μπορώ να πληρώσω τα τέλη κουβουκλίου ή τα τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το περίπτερό μου;

 

Για πληρωμές μέσω τραπεζικής κατάθεσης οι λογαριασμοί για το Δήμο Γλυφάδας είναι οι παρακάτω:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

ΑΡΙΘ. 5019-000166-589

IBAN: GR 3501 7201 9000 5019 0001 66589

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE:

ΑΡΙΘ. 0026 0606 60 0200455116

IBAN: GR 9502606060000600200455116

 

Παρακαλείσθε η κατάθεση των χρημάτων να γίνει στο ίδιο όνομα/επωνυμία που θα εκδοθεί το παραστατικό πληρωμής και να αναγράφετε στην αιτιολογία το σχετικό ΑΦΜ.

Η αποστολή του αντιγράφου του αποδεικτικού κατάθεσης να γίνει στο e-mail periptera@glyfada.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 213 2025337.

 

     7. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση σχετική με το περίπτερό μου

Μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες αιτήσεις από τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και να τις υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Γλυφάδας. Επίσης μπορείτε να τις υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημότες & Επιχειρήσεις με χρήση της εφαρμογής IntelligentCity

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Χορήγηση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου Περιπτέρου (για Εταιρεία)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης περιπτέρου (Εταιρεία) έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για Χορήγηση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου Περιπτέρου.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Προσόδων του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 2132025337, φαξ. 2132025339, email periptera@glyfada.gr.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 1. Ποιές είναι οι γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους γενικότερα, όπου έχουν παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθούν θέσεις για την τοποθέτηση των περιπτέρων, πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους κατ΄ ελάχιστο 2,00 μ. και πρόσθετος χώρος πλάτους 0,60 μ. για την εξυπηρέτηση των πελατών. Επομένως η συνολική απόστασή της προς την κυκλοφορία των πεζών όψης του κουβουκλίου είναι:

 

α) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά του δρόμου, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από το όριο του κρασπέδου, θα είναι κατ΄ ελάχιστο 2,60 μ. Η απόστασή του από τη ρυμοτομική γραμμή θα είναι κατ΄ ελάχιστο 0,50 μ., εάν δε διαθέτει τέντα, η προβολή της ομοίως θα απέχει 0,50 μ. από τη ρυμοτομική γραμμή.

 

β) Στην περίπτωση που η κίνηση των πεζών και η εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται από την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής, τότε η απόσταση της όψης του κουβουκλίου από τη  ρυμοτομική θα είναι κατ΄ελάχιστο 2,60 μ. Η απόσταση του ορίου του κρασπέδου από τη  κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου προς την οδό, πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστο 0,50μ.

 

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό πλάτος των πεζοδρομίων όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση περιπτέρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4,60 μ. (όταν δεν προβάλλει τέντα στην οπίσθια πλευρά του περιπτέρου, προσαυξανόμενο κατά την προβολή αυτή κατά περίπτωση) ή 5,10 μ. όταν το κουβούκλιο είναι 2,00 μ. πλάτος, αντιστοίχως.  Δεν επιτρέπονται τα νάιλον.

 

 

 1. Ποιοί τύποι και διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων επιτρέπονται στο Δήμο Γλυφάδας;

 

Ο Τύπος και Διαστάσεις των περιπτέρων της Κ.Υ.Α. Φ 443531/24/300030/69, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. των Υπ. Εθνικής Αμύνης ΠΕΧΩΔΕ Φ.900/12/158489/06, «Περί του τύπου και των διαστάσεων αναπηρικών περιπτέρων», καταργήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 76, του Ν. 4257/2014 (93 Α΄).

 

Επιτρέπονται 2 τύποι περιπτέρων στο Δήμο Γλυφάδας, ανάλογα με την εκάστοτε θέση:

Τύπος Α

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 2,00 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 2,00 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.). Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός ή ξύλινος. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες, με πλήρη επικάλυψη των πλευρικών ανοιγμάτων της βάσης. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου, ούτως ώστε τα περίπτερα να είναι περίοπτα και να προσαρμόζονται με τον καλύτερο αισθητικά δυνατό τρόπο στο περιβάλλον, προκειμένου να αποφεύγονται η τυφλές όψεις της κατασκευής.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (2,00 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου ή την ρυμοτομική γραμμή. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. Χρωματισμός: Γκρι σκούρο.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου, όπως ορίζονται στην παράγραφο ι του παρόντος άρθρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024 ή παρεμφερή).

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

 Τύπος Β

 

 • Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος κουβουκλίου 1,50 Χ 2,00 μ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου μπορούν να κυμαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 1,50 Χ 2,00 μ.
 • Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδρομίου: 2,60 μ. Στο μέγιστο ύψος περιλαμβάνεται το ύψος της πυραμιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 μ.) Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 μ.
 • Υλικά:

α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: μεταλλικός. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.

β) Βάσης: Επιφάνεια μεταλλική (λαμαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόμενο σε Δοκούς μεταλλικές ή ξύλινες. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ μπετόν).

 

 • Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται 4 θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, εκ των οποίων η μία είναι και η θύρα του περιπτέρου.
 • Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (1,50 Χ 2,00 μ.) απαγορεύονται απολύτως.
 • Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50 σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσματος, ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρωματισμός: Γκρι.
 • Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, ενσωματωμένων επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 μ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήμιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α. 52138/03).

 

 • Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τομή της ανώτερες διαστάσεις του περιπτέρου.
 • Χρώμα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώμα γκρι (RAL 7011, RAL 7012, RAL 7024, ή παρεμφερή)

10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασμό με το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (θέση, είδος, μορφή). Τα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται μόνο ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών και ένα (1) ψυγείο παγωτών ανά μισθωμένη θέση περιπτέρου.

 

Για όλη τη Γλυφάδα ισχύει ο ίδιος τύπος περιπτέρων. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η κατασκευή ειδικού τύπου και διαστάσεων περιπτέρου, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας και αισθητικής.

 

 1. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων;

 

Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλεισμού για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών.  Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

 1. Ποιο είναι το μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου;

 

 1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος) πέρα αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος ορίζεται σε έξι (6) μ., με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις.  Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου μέχρι 8 τ.μ. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την προϋπόθεση καταβολής για αυτόν τον αναλογούν τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων.

 

 1. Πώς γίνεται ο καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων;

 

 1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Σημειώνεται ότι η αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής δεσμεύει το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς τον καθορισμό των θέσεων.  Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασίας της κοινής χρήσης.
 2. Όλες οι θέσεις περιπτέρων αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος χώρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 (222 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (93 Α΄) και ισχύει.
 3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν υπόκεινται σε νέο καθορισμό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον κενωθεί για οποιαδήποτε λόγο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει εάν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία.
 4. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης, τα κυκλοφοριακά δεδομένα και την δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου και θα προκύπτει μετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δημοπρασία που θα διενεργείται από το Δήμο Γλυφάδας.
 5. Το τέλος χρήσης του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων που ήδη λειτουργούν πριν το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) καθορίζεται από το δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής και αρχίζει να καταβάλλεται στο Δήμο από 01/01/2014 από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς πριν από το Ν. 4093/2012, κατόπιν αιτήσεως των εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους.
 6. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη μέχρι σήμερα λειτουργούντων περιπτέρων που δόθηκαν πριν από το Ν. 4093/2012 (222 Α΄), ισχύουν μέχρι απώλειας του δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου, είτε λόγω παραιτήσεως του δικαιώματος αυτού. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάμενης άδειας δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής της για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα 10 ετών.

 

 1. Πώς μπορώ να πληρώσω τα τέλη κουβουκλίου ή τα τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το περίπτερό μου;

 

Για πληρωμές μέσω τραπεζικής κατάθεσης οι λογαριασμοί για το Δήμο Γλυφάδας είναι οι παρακάτω:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

ΑΡΙΘ. 5019-000166-589

IBAN: GR 3501 7201 9000 5019 0001 66589

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE:

ΑΡΙΘ. 0026 0606 60 0200455116

IBAN: GR 9502606060000600200455116

 

Παρακαλείσθε η κατάθεση των χρημάτων να γίνει στο ίδιο όνομα/επωνυμία που θα εκδοθεί το παραστατικό πληρωμής και να αναγράφετε στην αιτιολογία το σχετικό ΑΦΜ.

Η αποστολή του αντιγράφου του αποδεικτικού κατάθεσης να γίνει στο e-mail periptera@glyfada.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 213 2025337.

 

     7. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση σχετική με το περίπτερό μου

Μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες αιτήσεις από τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και να τις υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Γλυφάδας. Επίσης μπορείτε να τις υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημότες & Επιχειρήσεις με χρήση της εφαρμογής IntelligentCity

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects