Αίτηση Χορήγησης ετήσιας άδειας κατάληψης κοινόχρηστου (Δημοτικού) χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Προκειμένου να υποβάλετε την παρούσα αίτηση είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν οφειλές προς τον Δήμο Γλυφάδας.

Κατόπιν υποβολής της θα ακολουθήσουν τα βήματα:

1) Διαβίβαση ενδοϋπηρεσιακά της αίτησης στην Τεχνική Υπηρεσία.

2) Αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (θα πρέπει να επιδείξετε κάτοψη - σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:50, του κοινόχρηστου (Δημοτικού) χώρου εις τριπλούν θεωρημένο με υπογραφή και σφραγίδα πολιτικού μηχανικού).

3) Αυτεπάγγελτος έλεγχος Δημοτικής Ενημερότητας.

4) Έγκριση, ολική/μερική ή απόρριψη του αιτήματος.

5) Πληρωμή εφάπαξ του ετήσιου τέλους ή προκαταβολή 30%.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects