Διόρθωση Τόπου Γέννησης

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Διόρθωση Τόπου Γέννησης.

Αρμόδιο τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου, Άλσους 15, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα, 2ος όροφος, τηλ. : 213 2025241 – 248 fax : 213 2025249 - email: dimotologio@glyfada.gr

Δικαίωμα υποβολής έχει ο ενδιαφερόμενος αν είναι ενήλικος ή ένας από τους δύο γονείς σε περίπτωση ανηλίκου. Για γεγονός το οποίο έχει πραγματοποιηθεί πριν από τον Φεβρουάριο 2018 απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τον νέο τόπο γέννησης. Για άνδρες με εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων άλλου Δήμου απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων με τον νέο τόπο γέννησης.

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects