Διόρθωση Κυρίου Ονόματος

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Διόρθωση Κυρίου Ονόματος.

Αρμόδιο τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου, Άλσους 15, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα, 2ος όροφος, τηλ. : 213 2025241 – 248 fax : 213 2025249 - email: dimotologio@glyfada.gr

Δικαίωμα υποβολής έχει ο ενδιαφερόμενος αν είναι ενήλικος ή ένας από τους δύο γονείς, σε περίπτωση ανηλίκου. Για γεγονός το οποίο έχει πραγματοποιηθεί πριν από τον Φεβρουάριο 2018 άλλου Δήμου απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με το νέο όνομα και αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης. Για άνδρες με εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων με το νέο όνομα. Όλα τα επισυναπτόμενα ως δικαιολογητικά ηλεκτρονικά έγγραφα (ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά κλπ) θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή από την αρμόδια αρχή έκδοσης ή να έχουν εκδοθεί από το gov.gr.

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects