Χορήγηση Βεβαίωσης Αρίθμησης Ακινήτου

Με την υπηρεσία απευθύνετε αίτημα πρός την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου Γλυφάδας  (Διαδόχου Παύλου 42, 16675 Γλυφάδα)  για χορήγηση βεβαίωσης αρίθμησης ακινήτου.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο συµβολαίου κτήσης ακινήτου/οικοπέδου
  3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ όταν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο
  4. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
  5. Για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας
  6. Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη για κατάθεση της αίτησης και παραλαβή της βεβαίωσης

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects