Αίτηση για Σύνδεση Ακινήτου με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Με την υπηρεσία απευθύνετε αίτημα πρός την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας (Διαδόχου Παύλου 42, 16675 Γλυφάδα -Τμήμα Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων, τηλ. 213 2141412, φαξ. 210 8949859) για Σύνδεση Ακινήτου με το Δίκτυο Αποχέτευσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά δες παρακάτω.

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects