Αίτηση απαλλαγής ή μείωσης Δημοτικών Τελών (Τριτέκνων - Πολυτέκνων - ΑΜΕΑ)

Με βάση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, μπορείτε να αιτηθείτε μείωση Δημοτικών Τελών 50% για την περίπτωση Τριτεκνίας ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών για τις κατηγορίες Πολυτεκνίας ή αναπηρίας άνω του 67%.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρσία πατήστε εδώ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects