Τέλος ή εισφορά αποζημιώσεως απαλλοτριωμένων ακινήτων

Ιστορικό

Το Τέλος ή Εισφορά Καταβολής Αποζημιώσεων Απαλλοτριωμένων Ακινήτων, επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα (κτίσματα και οικόπεδα) από το 1996 και συνεισπράτεται με το ΤΑΠ.

 

Στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ (ΑΔΣ 297/1995).

Από το 2007, στα οικόπεδα και τα υπόλοιπα δόμησης οικοπέδων, υπολογίζεται στο ήμισυ του οφειλομένου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και συνεισπράττεται με το οφειλόμενο τέλος του ΤΑΠ (ΑΔΣ 416/2006).

Για την χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ, θα πρέπει να μην οφείλεται τέλος ή εισφορά αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ακινήτων, μέχρι και το τρέχον έτος.

 

Νομοθεσία

Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 21/3-1-1989) άρθρο 25 & 14
ΑΔΣ 450/1995
ΑΔΣ 297/1995
ΑΔΣ 485/2000
ΑΔΣ 416/2006

 

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects