Δήλωση για μεταβολή (Αύξηση ή Μείωση) τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας ακινήτων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων.

Δηλώνονται τα επιπλέον τετραγωνικά της επιφάνειας των ακινήτων που προέκυψαν από αύξηση λόγω νέας καταμέτρησης ή λανθασμένης αρχικής δήλωσης ή τακτοποίησης αυθαιρέτου.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects