Αίτηση - Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης για ακίνητα των οποίων η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί ή δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects