Δήλωση ΤΑΠ ακινήτων του Νόμου 2130/93 άρθρου 24 παράγραφος 5

Δηλώνονται τα ακίνητα (οικόπεδα-ηλεκτροδοτούμενα ή μη κτίσματα) τα οποία είτε δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στο δήμο είτε έχει επέλθει μεταβολή ως προς τον ιδιοκτήτη - νομέα ή επικαρπωτή αυτών.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects