Διευθυντής

1. Διευθυντής

Διευθύνει, συντονίζει, δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις και εντολές και ελέγχει την εφαρμογή τους, καθώς και τη γενικότερη λειτουργία των τμημάτων της υπηρεσίας. Χρεώνει κάθε εισερχόμενο έγγραφο στα τμήματα και εποπτεύει για όλη την αλληλογραφία του τμήματος Γραμματείας. Θεωρεί πράξεις αναλογισμού, τακτοποιήσεων, προσκυρώσεων του τοπογραφικού τμήματος, καθώς και τα σχέδια για άδειες λειτουργίας καταστημάτων και κάθε είδους μελέτη που αφορά τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης. Υπογράφει για τη συνέχιση οικοδομικών εργασιών καθώς και τις διοικητικές πράξεις για ανακλήσεις αδειών και κάθε είδους εισηγήσεις και αποφάσεις προς Σ.Χ.Ο.Π. και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Έχει την ευθύνη για την αλληλογραφία της Δ/νσης χρεώσεις, διακίνηση κ.λπ.

  1. Τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης απαρτίζουν τα τμήματα:

(α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

(β) Τμήμα Αδειών Υπηρεσίας Δόμησης

(γ) Τμήμα Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών

(δ) Τμήμα Πιστοποίησης και Ελέγχου Κατασκευών Υπηρεσίας Δόμησης

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects