Διευθυντής

1. Διευθυντής Διευθύνει, συντονίζει, δίνει τις απαραίτητες...

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος Έχει την ευθύνη για όλες τις διοικητικές...

Τμήμα Αδειών Υπηρεσίας Δόμησης

Προϊστάμενος             Φροντίζει για την σωστή λειτουργία...

Τμήμα Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Πιστοποίησης και Ελέγχου Κατασκευών Υπηρεσίας Δόμησης

Προϊστάμενος Συντονίζει, ελέγχει και φροντίζει για την σωστή...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects