Τμήμα Τοπογραφικού

Ο προϊστάμενος του τμήματος επιμελείται των πάσης φύσεως τοπογραφικών μελετών...

Τμήμα Γραμματείας

Ο προϊστάμενος της Γραμματείας έχει την ευθύνη για όλες τις διοικητικές...

Τμήμα Αυθαιρέτων

Ο προϊστάμενος συντονίζει, ελέγχει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των...

Τμήμα Αδειών

Ο προϊστάμενος φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των γραφείων του τμήματός του,...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects