ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_53

Συμπλήρωση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρων ταφής και κτιριακών υποδομών νέου κοιμητηρίου», με ένα (1) δημοτικό σύμβουλο και τον αναπληρωτή του

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects