ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_2

Υποβολή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_1

Ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο Δήμος , αναφορικά με το θάνατο της...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_104

Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου Παπαμανώλη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_103

Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης ανά κατηγορία αδειών άσκησης...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_102

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 283/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_101

Aναμόρφωση Πρ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_100

Ψήφισμα για τη μείωση των τιμών Ζώνης και των αντικειμενικών Αξιών στο Δήμο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_99

Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση προς το ΕΚΑΒ χρήσης τμήματος του...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_98

Ψήφιση  του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου & του Νομικού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_97

Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects