ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2024_79

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER M.A.E

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2024_78

Λήψη απόφασης για τροποποίηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2024_77

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2024_76

Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2024_75

Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2024_74

Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2024_73

Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2024_72

Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2024_71

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2024_70

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects