ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_62

Λήψη απόφασης για την δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρηση προς τον Δήμο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_61

Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση σχολικών μονάδων...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_60

Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Κοινωνικών...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_59

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_58

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_57

Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄τριμήνου για τον έλεγχο πρ/σμού έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_56

Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄εξαμήνου για τον έλεγχο πρ/σμού έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_55

Λήψη απόφασης επί της από 24.6.2022 αίτησης του κ. Αθανάσιου Σπονδυλίδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_54

Λήψη απόφασης επί του από 22.06.2022 πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_53

Συμπλήρωση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects