ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_52

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_51

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν στο Δήμο μας ως χρηματοδότηση, στα πλαίσια...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_50

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_49

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_47

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του Δήμου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_46

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_45

Λήψη απόφασης για την παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης της...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_44

Λήψη απόφασης για την 2η Παράταση χρονοδιαγράμματος σύμβασης εκτέλεσης του...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_43

Λήψη απόφασης επί της αίτησης παράτασης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_42

Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της παράδοσης των υλικών,...

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects