ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_164

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER M.A.E. (σχετ. η με αρ.πρωτ. 35051/24.10...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_163

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER M.A.E. (σχετ. η με αρ.πρωτ. 35053/24.10...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_162

Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκποίηση...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_161

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (σχετ. η με αρ.πρωτ. 31386/22.9.2023...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_160

 Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (σχετ. η με αρ. Α260/2022...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_159

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (σχετ. η με αρ.πρωτ. 39570/19.12.2022...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_158

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (σχετ. η με αρ.πρωτ. 31455/25.9.2023...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_157

Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης του παραδοτέου της Α’...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_156

Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Προστασίας Αδέσποτων...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2023_155

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την...

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects