ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_52

Λήψη απόφασης για την επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για τη συνεργασία...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_51

Λήψη απόφασης επί του Ισολογισμού του Δήμου της 20ης Διαχειριστικής...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_50

Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου “Πηγή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_49

Συμπλήρωση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_48

Λήψη απόφασης  για την άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση χρήσης τμήματος του...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_47

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_46

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_45

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_44

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_43

Λήψη απόφασης για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects