ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_54

Λήψη απόφασης επί του από 22.06.2022 πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects