ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_60

Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects