Επιτροπή Ποιότητα Ζωής

Η Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε Δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Τακτικά Μέλη                                                             Αναπληρωματικά Μέλη

1. Σκαλτσάς Ιωάννης/Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος

2. Μηλιαρέση Μαρία/Αντιδήμαρχος

3. Κασσέρης Μάριος/Αντιδήμαρχος

4.Παπάς Ιωάννης                                                         Βουγιουκλάκης Αιμίλιος

5.Χαρίση – Μπίλια Δαφνούλα                                        Παπάζογλου Μαρία

6.Λεβετσοβίτης Νικόλαος                                              Δήμου Σπυρίδων

7.Αργυράκη Βασιλεία                                                    Δεναξά Ελένη

8. Μιχαλακάκος Χρήστος                                                Καυκά Άννα

9. Ταστάνης Αναστάσιος

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects