ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_364

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και έγκριση τευχών μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 186/2023 μελέτης, δαπάνης 150.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects