ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_58

Aνάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_57

Aνάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_56

Aνάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Βινιεράτου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_55

Aνάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_54

Aνάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_53

Aνάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_52

Aνάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_51

Ακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_48

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_47

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ...

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects