ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_275

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_375

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_374

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χαρίκλεια Λαγουδάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_373

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χαρίκλεια Λαγουδάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_372

Λήψη απόφασης για κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_371

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_370

Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους  για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_369

Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού  τέλους  ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_368

Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης  ανά κατηγορία αδειών άσκησης...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_367

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τέλους...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects