ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_309

Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά πρόταση...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_308

 Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_307

Τροποποίηση όρων διακήρυξης για «Περισυλλογή Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_306

Λήψη απόφασης επί του από 28/07/2022 Πρακτικού Διενέργειας της επαναληπτικής...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_305

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_304

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_302

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_301

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_300

Λήψη απόφασης για την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα της...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_299

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη Δικηγόρο Αθηνών θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects