ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_444

Aνάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_443

Λήψη απόφασης για την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα της...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_442

Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά πρόταση...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_441

Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά πρόταση...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_440

Έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_439

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_438

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστική παραλαβής του έργου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_437

Κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης περισυλλογής ελαιολιπαντικών...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_436

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2022_334

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects