ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_369

Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού  τέλους   καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2024

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects