ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_356

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_355

Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στα ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_354

Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και αίτησης χρηματοδότησης στο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_353

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_352

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_351

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_350

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_349

Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_348

Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και αίτησης χρηματοδότησης στο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_347

Aνάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects