ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_366

 Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_365

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_364

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και έγκριση τευχών μελέτης του έργου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_363

Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Γλυφάδας με ιδίους πόρους στο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_362

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_361

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_360

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_359

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_358

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Βινιεράτου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_357

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects