ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_371

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects