Αποστολή Δικαιολογητικών προς απόδοση του Δημοτικού Τέλους 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Τέλους 0,5% Παρεπιδημούντων - Τέλους 5% Κέντρων Διασκέδασης και Συναφών Καταστημάτων

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Απόδοσης τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Διαμονής Παρεπιδημούντων
μέσω της Ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας

 

Αγαπητοί Χρήστες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ7332/Β/22-12-2023), https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-12/A1209_2023_FEK.pdf 

Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων (ν. 339/1976 παρ. 1, αρ. 1) θα υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE / Εφαρμογές / Φορολογικές Υπηρεσίες / Τέλη & ειδικοί φόροι / Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Για την είσπραξη του τέλους εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής.

Η υποβολή δηλώσεων μέσω της Ιστοσελίδας https://glyfada.gr/index.php/home/page/certificates_businesses δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects