ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση αντιγράφων στοιχείων του φακέλου οικοδομικής αδείας.

Για είσοδο στην υπηρεσία πατήστε εδώ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects