ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Γλυφάδας»

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects