ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2022_62

Λήψη απόφασης για την δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρηση προς τον Δήμο Γλυφάδας Κ.Φ.-Κ.Α. ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου, που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι του ν. 4422/2016

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects