Διευθυντής

Διευθυντής Είναι υπεύθυνος για την σύννομη, εύρυθμη...

Τμήμα Ελέγχου Καταστημάτων, Επιχειρήσεων κ.λ.π

Προϊστάμενος Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία...

Τμήμα Ελέγχου κυκλοφορίας, στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Υπάγεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης. Επιμελείται της παραλαβής, της...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects